ارزشها

وعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا

Saturday, February 05, 2005

شبهه برادر خسن اقا و دردسر هایش!

بسم الله رحیم،باز کنید راه را هین که نگار میرسد و از این حرفها،ما بازگشت دلاورانه خودمان را به ارزشی ها اعلام می داریم،حتما برای برادران و خواهران دینی ما این پرسش پیش می آید که ما برادران صادق کجا رفتیم که نبودیم!
تشریف بیاورید تا بگوییم چه شد حاصلمان از این سیر و سلوک و به کجا ها رفتیم
آن یکی برادر صادقمان که سالها در حوزه های نجف تدریس میکرد به دلیل اوضاع بحرانی عراق به آن دیار شتافت تا در کنار مجاهدین برادر زرقاوی و ایت الله سیستانی به مبارزه برخیزد و شبهات برادران و خواهران آن دیار را پاسخگو باشد تا این غنچه نوشکفته اسلامی پژمرده نشود و متاسفانه شربت شیرین شهادت راهم میل نفرموده و همین روزها با کلی تسبیح و مهر تبرکی باز میگردد
خودمان هم رفته بودیم به نروژ و کشورهای اسکاندیناوی و حومه!آن هم فقط به خاطر شبهه خسن اقا!
بله ،ما برادران صادق بسیار متعهد هستیم و همین طوری از سر باد معده پاسخ شبهات را نمیدهیم،بلکه روزها و ماهها تحقیق میکنیم که مبادا خواهران و برادرمان را با پاسخ اشتباهی گمراه کنیم
شبهه برادر خسن اقا این بود که:برادر ما در نروژ زندگی می کنیم و زمانی که ماه رمضان به تابستان منطبق می شود برای روزه گرفتن با مشکل روبرو می شویم آخه همون طور که اطلاع دارید تابستان ها اینجا آفتاب غروب نمی کند و در نتیجه طلوع هم نمی کند. با این توضیح درک بفرمایید که برای روزه گرفتن فلان مسلمین پاره خواهد شد اگر مجبور باشند تمام ماه رمضان را یک پشت روزه بگیراند لطفآ بفرمایید راه چاره چیست
با این که در رساله ای از ((شیخ عقب دوسته دوشان تپه ای اصل تهرانی)) حدیثی از یکی امامان نقل شده بود با این عنوان که نروژ و اسکاندیناوی و حومه جای زندگی ادمیان نیست(چه برسد به برادر و خواهر دینی)ما رفتیم تا ببینیم انجا چه خبر است
البته باز هم تاکید میکنیم برای برادران و خواهران دینی انجا محل زندگی نیست،انجا را به همان ملهدان کافر واگذار کنید که مثل سگ بلرزند و یخ بزنند به حق پنج تن
ما که انجا بودیم دیدیم که برادر خسن اقا راست می گوید ادم بخواهد انجا روزه بگیرد انجایش پاره میشود ،البته فقط در 6 ماهی که روز
تر بود وگرنه در ان 6 ماهی که شب بود ما بسی روزه هایمان به ما چسبید از بس روزها کوتاه بود،جای شما خالی ساعت 7 صبح سحری میخوردیم و ساعت 12 افطار میکردیم،البته برای همین تن پروری ها ی احتمالی بوده که آنجا را برای برادران و خواهران دینی، برای زندگی قدغن کرده اند
اما در آن 6 ماهی که شب بود ما فهمیدیم خسن اقای طفلک چه می کشد،اما برایش راهی پیدا کردیم،ان حوالی شیر ماهی و فوک و سگ ماهی و این قبیل چیزها زیاد بود و بسیار هم پر روغن بودند،ما در آن 6 ماه مدام به انجایمان روغن می مالیدیم که دچار پارگی نشود ،برادران و خواهرانمان هم همینکار را بکنند،حدیثی هست که هر که اینگونه روزه گرفتن را تمرین کند در آن دنیا سوراخ بهشت برایش گشاد میشود و پرده ای بر آن وصل نیست!
خواهران و برادران عزیز ما استوار ایستا ده ایم و شبهاتتان را پاسخ می گوییم،هیچ تشویشی به دل راه ندهید
به قول برادر صادق:
امام جعفر صادق اسوده بخوابید که ما بیداریم!
برادران هدايت شده ما قرار بگيريد و در اين کار استمرار بورزيددر خاتمه ضمن آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری اوقات خوشی را برای شما برادران و خواهران ارزشی آرزومندیم. سردار رشید اسلام الصادق الارزشی
نا خواهران و نابرادران، شبهات خود را با ما در میان بگذارید تا رستگار شوید و به جرگه برادران و خواهران ارزشی بپیوندید به حول و قوه الهی.